Yeraltı Kabloları
Şubat 25, 2017

Yeraltı kabloları bir veya daha fazla iletkenin, koruma katmanı ve izolasyon materyalleri ile sarılıp elektriği iletmek için yer altına gömülen güç kablolarıdır. Büyük şehirlerde hem Yeraltı kablolarına hem de yerüstü kablolarına rastlamak mümkündür.  Yerüstü kablolarının tehlikeli olması, kurulum açısından tercih edilmemesi sebebiyle tercih edilmektedirler. Genel olarak nüfusun ve sanayinin yoğun olduğu bölgelerde kullanılmaktadır. Yerüstü kablolarına göre daha maliyetlidir  fakat bu maliyetin yanında belirli avantajları da beraberinde getirir;

Yeraltı Kabloları AvantajlarıYeraltı Kabloları Dezavantajları
 • Kesintisiz ve engelsiz enerji aktarımı sağlar,
 • Daha az voltaj dalgalanmaları vardır,
 • Yüksek kullanım ömrüne sahiptir,
 • Şehir mimarisini katkıda bulunur,
 • Hayati tehlike yaratma riski daha azdır,
 • Bakım maliyetleri daha düşüktür,
 • Üretim maliyetleri daha yüksektir,
 • Bakım maliyetleri düşük olmasına karşın, problem olması durumunda yüksek onarım maliyetleri vardır


Yeraltı kabloları’
nın Çeşitleri;

Yeraltı kabloları voltaj taşıma kapasitelerine göre yada kablo yapısına göre sınıflandırılmaktadır.

Yeraltı kabloları‘nın Özellikleri

 • Bükülmüş bakır yada yüksek iletkenli alüminyum  tercih edilmelidir. Kablonun bükülü olması hem esneklik hemde daha fazla voltaj taşıma kapasitesi yaratacaktır.
 • İletken büyüklüğü, ısınma, aşırı yüklenme ve projenin gerektirdiği ölçüler düşünülerek seçilmeli,
 • İzolasyon kalınlığı istenilen voltaj taşıma değerlerine uygun kalınlıkta olmalı,
 • Kablonun serildiği yer gerekli mekanik korumalar ile çevrelenmiş olmalı,
Yeraltı Kabloları

Yeraltı Kabloları

Yeraltı kabloları nasıl döşenir?Projeye göre değişiklik gösterse bile temel olarak 3 şekilde kabloların döşenmesi karşımıza çıkar.

 • Direkt döşeme ; Kablolar kanala yatay şekilde döşenir. Soğutma boruları vb materyaller ile birlikte gömülebilirler. İşlem sonunda bölgede kabloya ait hiç bir şey görülemez.
 • Hazne boyunca döşeme ; Yer altına döşenen kablolar için özel bir katman yapılır. Patika boyunca bölgede kablonun gömülü olduğu anlaşılabilir.
 • Tünellere veya koruyucular içerisinde; Metro tünelleri, yeraltı tünelleri boyunca Yeraltı kabloları korumalı veya koruması olarak döşenebilmektedir.

Yeraltı ve Yerüstü kabloları karşılaştırma tablosu

Değerlendirme ÖlçüsüYeraltı kablolarıYerüstü Kabloları
Kamu Güvenliği GüvenliDaha az güvenli
Üretim Maliyeti Daha fazla maliyetDüşük Maliyet
Hatalar Az hataya rastlanır Sıklıkla hataya rastlanır
Görünüm Kablolar görünmezlerKötü görünümü vardır
Kurulum Esnekliği Esneklik azdır Esneklerdir
Sorun Giderme Problem zor tespit edilir Problemin yeri kolayca tespit edilir
 Onarım Tamiri zordur Kolayca tamir edilir
 Çalışma Voltajı 400 kV’ye kadar çalışabilir 66kV’ye kadar çalışabilir
Yazar erenler-wp-admin