IEC-60332-3-CAT-C
Aralık 14, 2015

Alev geciktirici kablolar, halojensiz kablolara göre düşük maliyetinden dolayı yangın esnasında kablo duman yoğunluğunun az ve yayılım hızının yavaş olması gereken alanlarda kullanılır. Bu kablolar tek ya da demet halinde olması fark etmeksizin yangın esnasında düşük duman yoğunluğu ve düşük alev yayılım hızı özellikleri nedeni ile güvenilir kablolar sınıfında yer alırlar.

Yapılan testleri ilk etapta ikiye ayırmak gerekir. Eğer bir kablo, tek başına test edilecek ise dikey pozisyonda yerleştirilerek yakılır ve test edilir. IEC 60332-1 standardına uygun olarak yapılan bu testte, standartta belirtilen süre sonunda alevin dış yüzeyde 50cm’den fazla yürümemesi istenir.

İkinci parti testler ise demet halinde döşenen kablolar içindir. Test metodu aynı olsa dahi, farklı seviyeler için farklı değerler kullanılarak yapılır. Sıralamak gerekirse;

IEC 60332-3-22: CAT A

IEC 60332-3-23: CAT B

IEC 60332-3-24: CAT C en çok uygulanan testlerdir.

Bu testler, genel olarak ‘merdiven testi‘ olarak adlandırılır. Belirli bir yoğunlukta döşenmeleri istendiği için kablo çapına bağlı olarak gerekli yoğunluk hesabı yapılır ve döşenecek kablo sayısı bulunduktan sonra standartta belirtilen düzenekler kurulur ve test uygulanır. Kabaca değerleri vermek gerekirse;
Test sıcaklığı: 800 C

Döşenmesi gereken kablo yoğunluğu;

Cat A: 7 l/m
Cat B: 3.5 l/m
Cat C: 1.5 l/m
Test süreleri
Cat A: 40 dk
Cat B: 40 dk
Cat C: 20 dk olarak verilebilir.

Bu değerler harfiyen uygulandıktan sonra kabloda alevin 2,5m’den fazla yürümemesi istenir.

Yazar erenler-wp-admin