kablo-class-1-class-2-class-5-aciklamalari
Temmuz 31, 2015

Kablo sektörü teknik terimin çok fazla kullanıldığı sektörlerin başında gelmektedir. Kablo kataloglarında bir çok kısaltılmış terim ile karşılaşabilirsiniz. Sektörün içinde olan kişiler bu terimlerin hepsine aşikar iken sektör dışındaki ler bu terimlerin ne anlama geldiği konusunda habersiz olabilirler. Erenler Kablo’nun kataloğunda da sıklıkla görebileceğiniz bu terimlerin açıklamasını aşağıda bulabilirsiniz ;

Bakır sınfının RE olması neyi ifade eder?

RE : Sınıf 1 solid bakırın kısaltmasıdır. Tek tel kullanılmasıyla elde edilen iletkenlerdir. Standartlara göre değişmekle birlikte 10-16mm² ye kadar kullanılır.

Bakır sınfının RM olması neyi ifade eder?

RM : Sınıf 2 bükülü bakırın kısaltmasıdır. Sınıf 1’in üst sınırından başlar. Tel sayısı n=1+(k1x6)+(k2x6)+(k3x6)…(k:1den başlar) formülü ile hesaplanır. Bu formül konsantrik tel bükümünün formülüdür.

Büyük kesitlerde neden Sınıf 1 (RE) Bakır kullanmıyoruz ?

  1. Kesit büyüdükçe kablo sarımı, paralelinde kablo bükümü, döşenmesi zorlaşacaktır.
  2. Bilimsel sebep ise deri etkisi(skin effect) durumu olacaktır. Bu nedir; AC gerilim DC gibi sabit frekanslı olmadığından frekans artıkça akım telin dış yüzeyinden akma eğilimine girer. Bu malzeme kaybının yanı sıra direnç=özdirençx(uzunluk/yüzey alanı) formülünde payda da olan kullanılan alan değerini azaltacağından direncin büyümesine sebep olur. Sınıf 2 de kullanılan her bir telin çeperinden akım akacağından sınıf 1 olsa ortasından akım akmayacak kısımlar kurtarılır.

Bakır sınfının SE olması neyi ifade eder?

SE : Solid sektör şeklin kısaltmasıdır. Genellikle alüminyum kablolarda kullanılır. Alüminyumda 300mm² ye kadar kullanılmasına izin verilir. Sektör büküm nedir dersek; yuvarlak damarlar yerine pasta dilimi şeklindeki damarlarım kompaktlanmasıyla kablonun yuvarlak şeklinin oluşturulması diyebiliriz. Burada her bir damarın merkez açısı 360/n (n: damar sayısı) ile hesaplanır. Bu büküm kablo çapını küçültmemize olanak verir. Bu da paralelinde birçok ekonomik fayda sağlar.

300mm² ye kadar alüminyumda solid olmasına neden izin verilir?

  1. Yuvarlak olmadığından skin effect azalır.
  2. Alüminyum bakırı oranla yumuşaktır daha kolay bükülür.
  3. Tel kaynaklaması zor olduğundan sınıf 2 yaparken zahmetli.
  4. Kolay büküldüğünden sınıf 2 yapıldığında damar içinde tel koparsa; bakıra göre 1,5 kat daha çabuk ısındığından kısa devre akımından dolayı hızlı bir şekilde ısınacaktır.

Bakır sınfının SM olması neyi ifade eder?

SM: Sınıf 2 Sektör büküm kabloları göstermektedir.

Bakır sınfının CLASS 5 olması neyi ifade eder?

Class 5 her bir telin 0,50mm² kadar olduğu bükülgen iletken tipidir. Düşük kesitlerde yani düşük akımlarda daha kullanışlıdır. Tesisat kablolarında kolay işçilik için tercih edilir. büyük kesitlerde yüksek akımlarda tel kopması kolay olacağından kısa devre akımıyla hızlıca ısınacaktır.

Yazar erenler-wp-admin