kablo-sektor-analizi
Kasım 20, 2015

Kablo sektörü son dönemde stabil olmayan LME/USD nedeni ile oldukça zor günler yaşamaktadır. Buna bağlı olarak, birçok sektör oyuncusu sermaye yapısı gereği ya sektör dışı kaldılar ya da zor günler yaşamaktadırlar.

Alınan büyük risklere rağmen, düşen kar marjları girişimci firmalarımızı daha az riskin olduğu yurtdışına yönelmeye zorlamaktadır. Artık ticaret tamamen global alanlara taşınmış olup, herhangi birülkede baş gösteren olumsuzluk tüm sektörleri etkilediği gibi bizleri de etkilemektedir.

Ülkemizde güzel gelişmeler de olmakta; İnovasyon’un sektörümüze daha yoğun olarak girmesiyleberaber, araştıran, geliştiren ve yerinde duramayan gençlerimize yeni kariyer olanakları da sunmaktadır. Fiyat orijinli rekabetin yerini, yavaş yavaş kaliteli üretim ve kaliteli hizmet anlayışı almaktadır. İhracat yaptığımız ülke sayıları sürekli artıyor. Şirketler AR-GE yatırımlarını arttırıyor, babadan oğula geçen şirketlerin yerini, çok ortaklı kurumsal firmalar alıyor.

Sektörde teminat yapılarına dayalı riskleri minimize eden satışlar yapılıyor. Üretimlerimizde TSE, HAR,BASEC, VDE, EAC vs. kalite belgeleri nerdeyse tüm üreticilerimizde bulunmakta. Kablo sektörü ortalama 5 milyar dolar işletim hacmine sahip, bu rakamın ortalama %50 si ihraç edilmekte, zayıf kaldığımız ülkelerde ekonomi bakanlığımızın desteğiyle yeni açılımlar yapılarak pazar payımızın global anlamda arttırmak amaç edilmektedir. Ülkemizde yaklaşık 370 kablo üreticisi var, ancak pastanın %80 dilimini 18-20 firma paylaşmakta. Yatırımların ve teşviklerin ülke geneline sistematik dağıtılması, günlük menfaatler yerine uzun soluklu planlama yapmak faydalı olacaktır.

Yazar erenler-wp-admin